Bilinmesi Gereken Bazı Önemli Dualar

bilinmesi-gereken-dualarWebisyo’ dan herkese merhabalar.. Arkadaşlar bugün ki makalemizi Din Bilgileri kategorimiz altına ekleyeceğiz. Makale konumuz ise aslında her müslümanın bilmesi gereken dualar ve sureler ile ilgili. Günümüz şartlarında herkesin malumu dinimize yeterli ilgiyi bazı nedenlerden dolayı gösteremiyoruz. Çoğumuzun işi gücü çok yoğun olduğu için bırakın camiye gidip namaz kılmayı bilmemiz gereken temel dua veya sureleri bile bilmiyoruz, öğrenmiyoruz.

Tabi ki işimiz gücümüz var bu yüzden dine vakit kalmıyor demek çok yanlış bir cümle oluyor. Ancak maalesef hayat şartlarının bizi sıkması sonucu böyle üzücü bir kelime söylemek durumunda kalıyoruz.

Ancak yine de elimizden geldiğince dinimizi öğrenmeli ve araştırmalıyız. Bu makalenin amacı da tam olarak bu diyebiliriz aslında. Bizde internet ortamında böyle bir paylaşım yaparak makaleyi merak edip okuyan siz değerli kullanıcılarımıza faydalı olmak istedik. Sözü daha fazla uzatmadan isterseniz gelin hep birlikte bazı bilmemiz gereken önemli dualar ve sureleri inceleyelim..

Her Müslümanın Bilmesi Gereken Dualar ve Sureler

Sübhâneke

Namazlarda ayakta iken okunur.

Okunduğu yerler:

1- Her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra,

2- Terâvih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fâtiha’dan önce.

3- Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra.

Okunuşu:

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.

“ve celle senâük” sadece cenâze namazında okunur. Diğer zamanlarda okunmaz.

Ettehıyyâtü

Okunduğu yerler:

Namazların her oturuşunda okunur.

Okunuşu:

Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibâtü. Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis sâlihıyn eş’hedü enlâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Allahümme Salli ve Allahümme Bârik

İLGİNİ ÇEKEBİLİR!  Tesbih Namazının Faziletleri Nelerdir?

Okundukları yerler:

1- Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü’den sonra,

2- Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.

Okunuşu:

Allahümme salli

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

Okunuşu:

Allahümme bârik 

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

Rabbenâ âtina

Okundukları yerler:

1- Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik’ten sonra,

2- Kunut dûasını bilmeyen, vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtinâ” âyetini okuyabilir.

3- Cenâze namazında üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâları bilmeyen, bunların yerine yine “Rabbenâ âtinâ” ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.

Okunuşu:

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr birahmetike ya erhamerahimin.

Kunut Duâları: 

Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dûaları okunur

Okunuşu:

Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşsküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşsâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıik.

Namazlarda okunan bazı sûreler (zamm-ı sûre):

Fâtiha Sûresi 

Okunuşu:

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fil Sûresi 

Okunuşu:

Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîlin. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Kureyş Sûresi 

Okunuşu:

İLGİNİ ÇEKEBİLİR!  Perşembe Akşamı Neden Sela Okunur ? Perşembe Selası Sözleri

Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

Mâûn Sûresi

Okunuşu:

Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn.

Kevser Sûresi

Okunuşu:

İnnâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Kâfirûn Sûresi

Okunuşu:

Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Nasr Sûresi

Okunuşu:

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kâne tevvâbâ.

Tebbet Sûresi 

Okunuşu:

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

İhlâs Sûresi 

Okunuşu:

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Felâk Sûresi 

Okunuşu:

Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Nâs Sûresi

Okunuşu:

Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Âyet-el Kürsî 

Okunuşu

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Amener-Rasulu 

Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi mir rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi; lâ nuferriku beyne ahadin mir rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.

İLGİNİ ÇEKEBİLİR!  En Güzel Ayetler | En Güzel Kuran Ayetleri

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bihi. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

Bizi Takip Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz. Bir Sonraki Makalemizde Görüşmek Üzere.. | WEBİSYO |

Bu Makaleye Tepkin ?
 • Fascinated
 • Happy
 • Sad
 • Angry
 • Bored
 • Afraid

ali

Merhaba ben Ali, hayata pozitif bakan, devamlı olumlu biri olmaya çalışan, az sayıda arkadaşı olan arkadaşlarına kanka diyen ve onları çok seven, oldukça komik, neşeli, çok iyi diş fırçalayan, bilgisayarcı, şarkı söyleyen, aklı fikri futbolda olan ve çok iyi futbol oynayan, topa sol ayak ile vuran, idealleri olan, bişeyler yapmak için, bir yerlere gelmek için devamlı çalışan bir insan. Ve bu yazıyı okuduğun için seni çok seviyor. :) | ''Hayal gücü, gözlerimizi kapattığımızda görebildiklerimizdir..'' ( Ali Yalçın ) | İletişim: ali@webisyo.com |

5 thoughts to “Bilinmesi Gereken Bazı Önemli Dualar”

 1. Çok güzel bu şekilde duaları koyarak belki de çok kişiye faydalı olduğunuzu düşünüyorum ALLAH razı olsun.

 2. Ayetel Kürsi duasını nasıl ezberlerim? Hızlı ve kolay ezberlemek için ne yapmalıyım.
  Pek çok duayı ezberledim. Ancak Ayetel Kürsi bana uzun ve zor geldi:(
  Allah’ım bana yol göster Yarabbim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*