En Güzel Ayetler | En Güzel Kuran Ayetleri

en-guzel-ayetlerWebisyo‘ dan herkese merhabalar.. Arkadaşlar bugün ki ilk makalemizi Din Bilgileri kategorimiz altında yayınlayacağız. Makale konumuz ise Kuran-ı Kerim‘ de geçen güzel ayetler ile ilgili olacak. Kuran’ dan seçilmiş en güzel ayetlerin bir kısmını sizin için paylaşıyoruz. Hep birlikte bu ayetlere kulak verip daha iyi bir insan olmamız dileğiyle..

Kuran’ ı Kerim En Güzel Ayetler

Eşler birbirinin elbisesidir..
“Onlar sizin için günahtan koruyan bir elbise, siz de onlar için bir elbise hükmündesiniz.” (Bakara/187)

“Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara/216)

‎”Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad/28)

“Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et, onlarla en güzel şekilde tartış!” (Nahl/125)

“Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler! Onları dost edinenler, Allah’ın dostluğunu bırakmış olurlar.” (Al-i İmran/28)

“Eğer Allahü teâlâ insanları küfür ve günahlarından ötürü dünyada cezalandıracak olsaydı, yer üzerinde tek canlı kalmazdı.” (Nahl/61)

“Ey insan, sana gelen her iyilik, Allahü teâlânın ihsanı olarak, nimeti olarak gelmekte, her dert ve bela da kötülüklerine karşılık olarak gelmektedir. Hepsini yaratan gönderen Allahü teâlâdır.” (Nisa/79)

“Selam olsun hesabı sağdan verilenlere.” (Vakia Suresi/91)

“Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin! Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez!” (A‘râf/55)

“Ey inananlar! Saadete ermeniz için hepiniz tevbe ederek Allah’ın hükmüne dönün.” (Nur/31)

“Rabbimiz! Bizden öncekilere onu yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme!” (Bakara/286)

“Kalbini bizi anmaktan (zikretmekten) gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.” (Kehf/28)

“Asla ölmeyen ve hay olana tevekkül et.” (Furkan/58)

“Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. ‘Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş’ derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin, hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf/49)

İLGİNİ ÇEKEBİLİR!  Tesbih Namazının Faziletleri Nelerdir?

“Allah o büyük mahkemede insanın unuttuğu şeyleri tek tek sayacaktır.” (Mücadele/6)

“Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?” (İnfitar/6,7,8)

“Zira böylesine saçıp savuranlar (israf edenler) şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.” (İsra/27)

Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takva iledir. (Taha/132)

Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük suçtur. (İsra/31)

Size azap gelip çatmadan önce rabbinize dönün, O’na teslim olun, sonra size yardım edilmez. (Zümer/54)

Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve sanş okları birer şeytan işi pisliktir. (Maide/90)

Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. (Ali İmran/92)

Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder. (Şura/30)

Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur’an’la uyarmaktan vaz mı geçelim? (Zühruf/5)

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. (Mülk/2)

Hatırlamaz mı insan, bir zamanlar hatırlanmaya değer bir şey bile değildi! (İnsan/1)

Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. (Nisa/31)

Dinlerine uymadıkça, yahudi ve hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. De ki: “Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur”. (Bakara/120)

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez.
(Secde sûresi/17)

İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, “Bu, bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir” der.
Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. (Zümer/49)

İLGİNİ ÇEKEBİLİR!  C.C, S.A.V, R.A Gibi Dini Kısaltmaların Anlamları Nelerdir ?

Sana emrettiğim halde, seni secde etmekten alıkoyan neydi? (Araf/12)

Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. (En’am Suresi/120)

Sabır ve namaz, yalnız ALLAH’tan korkan müminlere kolay gelir. (Bakara/45)

Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. (Kehf/46)

Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar. (El-Enfal, 8/73)

Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. (Maide/44)

Diliniz yalana alıştığı için: “Bu helal, bu haram” demeyin! Yoksa Allah’a yalan iftira etmiş olursunuz. Muhakkakki Allah’a karşı yalan iftira eden kimse, kurtuluşa erişemez. (Nahl/116)

Çünkü Allah Adil’dir. Kimsenin ahını, kimseye bırakmaz. (Al-i İmran Suresi/4)

Şimdi onları bırak, yesinler, eğlensinler,
boş ümitleri onları oyalayadursun…
Âkıbetlerinin ne olacağını yakında öğrenecekler… (Hicr/3)

Ey iman edenler! Başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız iyilikleri boşa çıkarmayın! (Bakara 2,264)

Çünkü Allah Adil’dir. Kimsenin ahını, Kimseye bırakmaz. (Al-i İmran Suresi/4)

Şüphesiz ki, her ümmete: “Allah’a ibadet edip, tağuttan kaçınsınlar diye rasuller gönderdik. [Nahl: 36]

“Bitkiler ve ağaçlar secde ederler.” (Rahman: 6)

Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?
(Bakara: 85)

Sevdiğiniz şeylerden (yoksullara) sadaka vermedikçe, asla hayır işlemiş olamazsınız. (Âl-i İmran: 92)

Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir. (Rad: 24)

Düşünmek (tefekkür etmek) de farzdır. Hiç düşünmüyor musunuz?
(Yunus: 16)

Yoksa kötülük yapanlar, bizden kurtulup kaçacaklarını mı sanıyorlar?
(Ankebut: 4)

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.. (Mülk: 2)

Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. (Hicr: 99)

İyiliği kime yaptığına değil, kim için yaptığına bak. “İyiliğin karşılığı; yalnız iyiliktir.” (Rahman: 60)

Rabbimiz, ikimizi sana teslim olanlardan kıl,
Soyumuzdan da sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir.. (Bakara: 128)

İLGİNİ ÇEKEBİLİR!  En İyi İslami Forum Sitesi İle Keyifli Dini Bilgiler Edinin

Fitne adam öldürmekten daha kötüdür (Bakara: 19)

İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker ve dilediğini bağışlar. (Bakara: 284)

Ne elinizden gidene, ne de başınıza gelene üzülmeyin.
(Al-i İmran: 153)

İnsan, her dilediğini elde etme hakkına sahip olduğunu mu sanır? (Necm: 24)

İnsana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye ettik.
Annesi zayıflık üstüne zayıflık çekerek onu karnında taşımıştır. (Lokman: 14)

Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. (Sebe: 39)

Gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde insan için
ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. (Tarık: 9-10)

Ey insanlar! Ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde
dünya hayatını tercih ediyorsunuz? (Ala: 16-17)

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır
ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et. (Bakara: 250)

Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin.
Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Al-i İmran: 130)

Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister.
(Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır. (Nisa Suresi: 28)

Ey inananlar! Allah’a karşı saygılı olun.
Ve özü-sözü doğru olanlarla beraber bulunun. (Tevbe: 119)

Eğer şükrederseniz, elbette (nimetlerimi) artıracağım..
(İbrahim: 14/7)

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver,
fakat saçıp savurma. (İsra: 26)

İyi bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olandır,
hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. (Maide: 98)

İnsanların işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada
ve denizde bozulma olmuştur. (Rum: 41)

Elinizden çıkana üzülmeyin. Allah’ın verdiği nimetlerle de şımarmayın.
Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez. (Hadid: 23)

“Eğer makaleyi beğendiyseniz bahşiş bırakabilirsiniz. Bunun için makale altındaki reklama 1 kez tıklamanız yeterli. Teşekkür Ederiz..”

Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere.. WEBİSYO | Bilgi ve Teknoloji Portalı !

Bu Makaleye Tepkin ?
 • Fascinated
 • Happy
 • Sad
 • Angry
 • Bored
 • Afraid

ali

Merhaba ben Ali, hayata pozitif bakan, devamlı olumlu biri olmaya çalışan, az sayıda arkadaşı olan arkadaşlarına kanka diyen ve onları çok seven, oldukça komik, neşeli, çok iyi diş fırçalayan, bilgisayarcı, şarkı söyleyen, aklı fikri futbolda olan ve çok iyi futbol oynayan, topa sol ayak ile vuran, idealleri olan, bişeyler yapmak için, bir yerlere gelmek için devamlı çalışan bir insan. Ve bu yazıyı okuduğun için seni çok seviyor. :) | ''Hayal gücü, gözlerimizi kapattığımızda görebildiklerimizdir..'' ( Ali Yalçın ) | İletişim: ali@webisyo.com |

3 thoughts to “En Güzel Ayetler | En Güzel Kuran Ayetleri”

 1. Bazı Kur’an Ayetlerini bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim. Bir hususta şahsi düşüncemi bildirmek isterim. Rabbim’in tüm ayetleri güzeldir. Bu nedenle sayfanın başına en güzel Kur’an Ayetleri yazarsak, diğerleri daha az güzel gibi bazı yanlış değerlendirmeler olabilir.

  Saygılarımla,

  Omer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*